CÔNG TRÌNH:

Rèm Màn Sân Khấu, Hội Trường Đài Phát Thanh Nhân Dân TPHCM

thi-cong-rem-cua-dai-tieng-noi-nhan-dan-tphcm-voh[1]

Thi công công trình

Tên công trình: Rèm cửa, màn sân khấu
Hạng mục: Màn rèm cửa
Sản phẩm: Màn sân khấu, rèm hội trường
Địa điểm: Đài phát thanh nhân dân TPHCM -Số 03 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1
Logo Header Menu
SẢN PHẨMĐÓNG